Родной язык и литература 8кл

8 КЛ. РОДНОЙ ЯЗЫК

25.05.2020

Пунктуацияга катаптаашкын.

Онаалга

1. Тыва дылда бижик демдектериниң дүрүмнерин катаптаар.

2. Мергежилге 218, 223, арын 106, 108

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

27.05.2020

Чугаа сайзырадылгазының кичээли. Эмчилерге чагаа. Чогаадыг «Эмчилерге мѳгейиг». 

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

8 КЛАСС РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

30.05.2020

Антон Үержаа “Ажыл”. Шүлүктүң философчу утказы.

Онаалга

1. Айтырыг № 3 арын 293.

2. Ажыл-агый-биле холбашкан үлегер домактар, чечен сѳстер бижиир

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru