Родной язык и литература 6кл

6 КЛ. РОДНОЙ ЯЗЫК  

25.05.2020

§ 45 Кол сѳс биле сѳглекчиниң аразынга тире.

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

Онаалга

1. Мергежилге 444, арын 217

27.05.2020

Чугаа сайзырадылгазының кичээли. Эмчилерге чагаа. Чогаадыг «Эмчилерге мѳгейиг». 

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

Онаалга

1. Тыва дылдың синтаксизин (сѳс каттыжыышкыны, домакты) катаптаар.

6 “В” КЛАСС, 6 “Г” КЛАСС

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

29.05.2020, 30.05.2020

Чогаал теориязы. Проза болгаш шүлүк чогаалының ылгавырлыг талалары.

Онаалга

1. Конспект кылыр, арын 142-143

2. Айтырыг № 3, арын 143

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru