Родной язык и литература 10кл

10 КЛ. РОДНОЙ ЯЗЫК

29.05.2020

Ниити катаптаашкын

Онаалга

1. Тыва дылда чугаа кезектерин катаптаар

2. Сѳзүглелден - даа деп артынчы кирген домактар ушта бижиир, утказын тайылбырлаар

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru

10 КЛАСС РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

30.05.2020

Түлүш Дадар-оолович Кызыл-оол. Чогаадыкчы намдары. «Бугага үстүртүпкен». Тыва критиканың дугайында билиг.

Онаалга

1. Айтырыг № 1-3, арын 330

Национал школалар хѳгжүдер институттуң сайтызы.

Ссылка: http://irnsh.ru